Naše konstrukční kancelář

se specializuje na transformaci nápadů do funkčních řešení pomocí inovativního přístupu a technického know-how. S důrazem na detaily a kreativitu přetváříme koncepty do praktických a spolehlivých produktů, které splňují požadavky a očekávání našich klientů. Díky moderním technologiím dokážeme efektivně realizovat i ty nejnáročnější projekty. Naše služby zahrnují:

 • Návrh zařízení

  Po konzultaci s klientem vytvoříme detailní specifikaci zařízení, což zahrnuje design výrobku, funkce, rozpočet a časový plán. Dalším krokem je vývoj a testování prototypu, přičemž neustále sbíráme zpětnou vazbu od klientů a provádíme potřebné úpravy. Nakonec provedeme finální testování produktu a připravíme ho k sériové výrobě.

 • 3D modely

  Využití softwaru Creo Parametric pro 3D modelování přináší významné výhody při návrhu nového výrobku. Tento nástroj umožňuje detailní modelování a simulaci v reálném čase, což usnadňuje identifikaci a odstranění potenciálních problémů již v raných fázích vývoje. Díky integrovaným funkcím pro parametrické modelování a generativní design lze efektivně optimalizovat vzhled výrobku, což vede k rychlejšímu vývoji a lepšímu výslednému produktu.

  Co to je generativní design?

  Generativní design v Creo Parametric umožňuje automatické generování optimálního návrhu 3D modelu s ohledem na funkci a výrobu.

 • Výrobní podklady

  Tvorba výrobních podkladů je klíčovým krokem při přechodu od návrhu zařízení k jeho výrobě. Zahrnuje detailní technické výkresy, specifikace materiálů a postupů výroby, které poskytují výrobnímu týmu nezbytné informace pro výrobu produktu. Tyto podklady zajišťují konzistenci a kvalitu výrobního procesu a slouží jako referenční materiál pro kontrolu kvality a dodržování standardů.

  Díky 3D modelům vytvoříme výrobní podklady pro CNC stroje jako jsou lasery, ohraňovací lisy, vysekávačky, frézy, soustruhy, 3D tiskárny a dále potom výkresy pro montáž, svařování, nýtování, lakování, atd.

 • Fotorealistická vizualizace

  Tvorba fotorealistické vizualizace z 3D modelu je důležitým prvkem při prezentaci produktu nebo konceptu. Tento proces zahrnuje aplikaci textur, osvětlení a stínování, aby byl výsledný obraz co nejvěrnější skutečnosti. Fotorealistické vizualizace umožňují zákazníkům a manažerům získat jasnou představu o vzhledu a vlastnostech produktu ještě před jeho výrobou.

  Ukážeme vám váš nový výrobek díky AR (rozšířené realitě) tak, jako by byl přímo před vámi, jedná se o prezentaci digitálního 3D modelu ve skutečném prostředí.

 • 3D tisk

  Optimalizujeme model pro 3D tisk, převedeme do souboru STL. Zajistíme vám 3D tisk dle vašich preferencí.

 • Elektronika a programování

  Osazení výrobku elektronikou a programováním funkcí je klíčové pro zlepšení konkurenceschopnosti výrobku na trhu. Tímto způsobem můžeme přidat nové užitečné funkce. Díky elektronice a programování můžeme také rychle reagovat na změny ve spotřebitelských preferencích a požadavcích. Tyto technologie umožňují našim produktům neustále se přizpůsobovat novým potřebám trhu.

 • Prototypová výroba

  Prototypová výroba je klíčovým krokem v procesu vývoje nového produktu. Pomáhá testovat a ověřovat koncepty, designy a funkčnost před jejich sériovou výrobou.

  Zákazníkovi zajistíme prototypovou výrobu. Společně s ním navrhneme metodu výroby, která nejlépe odpovídá jeho cílům a rozpočtu. Během procesu prototypování poskytujeme průběžnou zpětnou vazbu a zajistíme, aby výsledný prototyp splňoval očekávání a požadované specifikace.

 • Sériová výroba

  Zákazníkovi zajistíme sériovou výrobu.

 • Dodání výrobků

  Zajistíme dopravu nového výrobku nebo zařízení včetně montáže a zaškolení obsluhy.


Čemu se v současné době věnujeme

Aktuálně navrhujeme našemu zákazníkovi novou poplatkovou pokladnu, která umožní příjem velkého množství mincí a bankovek. Další náš zákazník potřebuje přípravek pro bezpečnou demontáž stříkaček pro dávkování inzulínu.

Dále pracujeme na rozšíření našeho vlastního portfolia výrobků:
 • Svařovací vozík

  Pro svou pro svou vlastní potřebu momentálně vyvíjíme multifunkční svařovací vozík pro bezpečné uložení svářečky a stlačeného plynu. Na trhu jsme žádný takový vozík nenašli anebo nás neoslovila jeho kvalita. Vozík je téměř hotový a nyní ho budeme testovat a vylepšovat. Perfektní výrobek nabídneme zákazníkům.

 • Nerezové rolovací mříže

  Provozovnu potřebujeme zabezpečit kvalitními nerezovými rolovacími mřížemi. Na trhu jsme žádné dostatečně masivní, designové, interiérové i exteriérové rolovací mříže nenašli, a tak jsme se rozhodli je sami navrhnout. Nyní nás čeká prototypová výroba a testování.


Vize do budoucna

Naše konstrukční kancelář se zaměřuje na neustálý technologický pokrok a inovace, které povedou k vytváření ještě efektivnějších a uživatelsky přívětivějších produktů.

Trocha historie

Na střední průmyslové škole v Klatovech jsem začal navrhovat a vyrábět elektronkové zesilovače a elektrické kytary.

Po škole jsem byl zaměstnán jako výstupní kontrolor kvality a vizuální kontrolor svarů ve firmě KORAMEX a.s. Pro zjednodušení práce svářečů jsem zkonstruoval polohovadlo pro svařování s nosností 1000 kg a svařovací poloautomat s max. délkou svaru 1m.

Ve firmě Albacon Systems, a.s. jsem pracoval jako servisní technik počítaček bankovek a mincí. Zároveň jsem vyvíjel nové portfolio výrobků. Jednalo se o samoobslužné pokladny pro příjem hotovosti, které se vyrábí dodnes. Dále jsem připravoval výrobní podklady pro špatně dostupné náhradní díly.

Ve firmě Elektroline a.s. jsem na pozici strojního konstruktéra vyvíjel dobíjecí stanici pro elektromobily, tramvajové přestavníky včetně skříní pro jejich uložení, konstrukci pro uchycení tramvajového semaforu a mnoho dalšího.

"Jsem vaším spolehlivým partnerem a inovátorem, který vám přinese konkurenční výhodu na trhu."

Jiří Kizek - majitel
majitel konstrukční kanceláře Jiří Kizek